Kids Opening of the Bulgarian Presidency - MegaDojo Sofia 1.0

6 January, National Palace of Culture in Sofia Kids open the Bulgarian Presidency of the EU- Mega Dojo Sofia 1.0. On January 6th at 11.00 the first Kindergarten Opening of the Bulgarian Presidency of the EU Council - Mega Dojo Sofia 1.0 will take place in the National Palace of Culture The event is under the patronage of the Ministry for the Bulgarian Presidency of the EU Council. In line with the priorities of the Bulgarian EU Presidency, Mega Dojo's goal is to support and inspire future artists, entrepreneurs and innovators. Organizers of the event are CoderDojo Bulgaria and Digital National Coalition, supported by Microsoft Bulgaria. MegaDojo Sofia 1.0 will bring together over 300 chil

Детското откриване на Българското председателство - MegaDojo Sofia 1.0

На 6 янауари от 11 ч. в НДК ще се състои първото по рода си Детското откриване на Българското председателство на Съвета на ЕС - Mega Dojo Sofia 1.0. Събитието се провежда под патронажа на Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС. В съответствие с приоритетите на българското председателство на ЕС, целта на Mega Dojo е да подкрепи и вдъхнови бъдещите творци, предприемачи и иноватори. Организатори на събитието са CoderDojo Bulgaria и Дигитална Национална Коалиция, подкрепени от Microsoft Bulgaria. MegaDojo Sofia 1.0 ще събере над 300 деца от страната със и без опит в програмирането. Детското откриване ще се проведе в три от официалните зали на председателството в сградата на

Програма за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение

Поколението на седемте екрана - на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били обучавани неговите родители. Пред това поколение не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е начинът да се мотивират днешните ученици и студенти да акумулират знания и да развиват умения за практическото им прилагане. Необходимо е, чрез масово и ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели да се адаптира образователната система към дигиталното поколен

Program to adapt the educational system to the digital generation

The generation of the seven screens - the TV, the computer, the laptop, the tablet, the tablet, the smartphone and the intelligent clock can not and should not be taught just as his/her parents have been trained. One cannot and should not simply educate this generation using a black chalkboard with white chalk. Replacing the blackboard with a white board, and the chalk with a marker, is not even a quantitative change: this is not the way to motivate today's students to further expand their knowledge and develop additional skills. It is necessary, through the massive and effective use of ICT-based innovative educational technologies and didactic models, to adapt the education system to the di

Hour of Code

On December 9, on the occasion of the global movemebt“Hour of Code”, CoderDojo Bulgaria, in partnership with DNA, Telerik Academy and Microsoft Bulgaria, organized a free programming workshop for children without any experience, using technology. With the help of mentors - volunteers, the kids will understand why it is so important for them to get acqueinted with technology, what can be achieved through the help of technology and will take their first steps in the world of programming . The "old" ninjas from CoderDojo Bulgaria will help them. Pre-registration of the children at coderdojo.bg/schedule is required When: December 9, 2017, 3:00 PM Where: Telerik Academy, Enterprise 1, Al. Malinov

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic