The Digital UnConference 1.0

София, 26 октомври 2017 година – първоро издание на Дигиталната (не)конференция София 1.0 (The Digital UnConference Sofia 1.0) се проведе в Sofia Tech Park и привлече повече от 1200 участници, над 40 лектори и над 20 партньори, които заедно дебатираха върху теми като технологии, иновации и тенденции. Конференцията беше разпозната като значима не само от ИТ обществото в страната, но привлече и участници от целия регион. Електронното управление, дигиталните медии, гражданство, финанси, образование бяха само част от темите на (не)конферентните сесии, в които се стимулира активното включване на присъстващите участници от екосистемата и официалните гости, сред които бяха Мария Габриел, еврокомиса

The Digital UnConference 1.0

Sofia, October 26, 2017 - The first edition of the Digital Unconference Sofia 1.0 took place in Sofia Tech Park and attracted more than 1200 participants, over 40 lecturers and over 20 partners who debated together on topics such as technology, innovation and trends. The conference was hig hly successful and even though its main focus was on digital technologies, it attracted participants from not only the IT community in the country, but from other communities as well. E-government, digital media, citizenship, finance, education were just some of the topics of the (non) conference sessions. The sessions were created in way to stimulate an active dialogue between the participants and the of

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic