Rails Girls Sofia 9.0

Есента стремглаво идва, а с нея и деветото издание на Rails Girls Sofia! Датите са 13 и 14 октомври, петък вечер и събота, мястото – зала Ultimate на Telerik Academy. Регистрацията отваря в 20 ч. на 25 септември на сайта: http://railsgirls.com/sofia За това издание отново няма да има селекция – всеки, попълнил успешно формуляра, ще получи едно от стоте места. Очакваме ви! #RailsGirlsSofia

Социални ИТ предприемачи

„SITE” - Social IT Entrepreneurs е инициатива за обмяна на опит и добри практики с комплексен характер, която обединява широк спектър от теми с общоевропейска значимост. В рамките на обособените тематични направления изпъква значимостта на възможностите за развитие на дигиталните компетенции в съвременната епоха на високотехнологично развитие. Проявлението им се преплита с актуалните нужди на деца и подрастващи по отношение на високо ниво на компютърна грамотност. Обезпечаването на този дефицит се осъществява посредством развитие на социално предприемачество. В отражение на своята активна позиция и опит в работа с младежи при ИТ обучения Дигитална национална коалиция и Izmir Konak Belediyesi

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic