Webinar

It is our pleasure to invite you to the public webinar on the topic of “Filling the gap between National Coalition actions and EU funding” on June 22, 15:00-16:00 CEST. This webinar will cover the European Structural and Investment Funds (ESIF) and focus on the opportunities offered by the Operational Programmes (OP). Following a presentation of the above funds, we will look specifically at how they can serve the objectives of the National Coalitions. National Coalitions for Digital Skills and Jobs are partnerships between digital skills actors in Member States who work together to improve digital skills at national, regional or local level. Tune in to learn more about the strategies that Na

Уебинар

Наше удоволствие е да Ви поканим на публичен уебинар на темата “ Filling the gap between National Coalition actions and EU funding ” на 22 юни, 15:00-16:00 CEST. Уебинарът ще покрие Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове (ESIF) и ще се фокусира върху възможностите предложени от Операционните Програми (OP). Уебинарът е първи в серия, насочена към повишаване на информираността за различни европейски източници за финансиране. Говорители: Maeva Roulette, ГД Трудова заетост, ESF и Кохезионна политика Tamás Boór, експерт по оценяването, Министерство на Националната Икономика Sándor Fehér, ръководител проекти, Унгарска ICT Асоциация Модератор: Klara Heilingbrunner и Katarzyna Koziol, DIGIT

HackConf 2017

This autumn HackConf Conference will be held on September 30 and October 1 in Sofia Tech Park. HackConf is one of the largest events for the IT sector in Bulgaria, targeting software developers at all levels, leaders and amateurs. HackConf 2017 will build on the previous two editions with the theme "What do we have to learn to be a better developers?". "We launched the initiative in 2015 to give motivation and direction to the people entering the sector. Next year we continued with the slogan "How do we become better programmers and IT specialists?" As this autumn we will try to dive deeper into the software development and technology each programmer needs to know. " The event is oriented b

HackConf 2017

Тази есен за трети пореден път ще се проведе технологичната конференция HackConf, на 30-ти септември и 1-ви октомври в София Тех Парк. HackConf е сред най-мащабните събития в ИТ сектора, насочени към софтуерни разработчици на всички нива, лидери и любители. HackConf 2017 ще надгради предходните две издания, с темата “Какво още имаме да учим като програмисти?”. “Стартирахме инициативата през 2015-та, за да дадем мотивация и посока на хората, навлизащи в сектора. На следващата година продължихме с мотото “Как да станем по-добри програмисти и ИТ специалисти?” като тази есен ще се постараем да се потопим в по-дълбокото на софтуерната разработка и технологиите, които всеки програмист трябва да зн

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic