Hour of Code 2016 в България: Финансиране за проекти на учители

Hour of Code е глобално движение, достигнало до десетки милиони ученици от 180+ страни. Всяка година в рамките на една седмица всеки и навсякъде може да организира Hour of Code, за да вдъхнови другите в областта на програмирането. Hour of Code 2016 се проведе от 5 до 11 декември, като тази година Дигиталната Национална Коалиция заедно със SAP слагат фокуса върху подкрепа на учителите, които имат креативни и устойчиви идеи за развиването на STEM уменията на своите ученици в българските училища. В общата инициатива се включиха 35 училища, 44 учители и бяха достигнати 3818 деца и родители. От тях 44 учителя от 20 града и 35 различни училища се включиха със своите идеи за развитие на проект в уч

Digital Skills and Jobs Coalition

На първи декември в Брюксел беше иницирана инициативата „Digital Skills and Jobs Coalition”, като част от „ Новата програма за умения в Европа“ (New Skills Agenda for Europe) обявена през юни. В нея ще вземат участие редица компании, неправителствени организации и академични инситуции, като Google, SAP, ECDL. European Digital SME Alliance. Дигитална национална коалиция е представена в инициативата от председателя ѝ Гергана Паси, Дигитален Шампион за България. С инициативата се цели да се подобри ситуацията с липсата на квалифицирана работна ръка в ИТ сектора, както и подобряване на общите диг.итални компетенции на гражданите на ЕС. Предвижданията са, че поредицата от инициативи под шапката н

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic