11 технически умения, които трябва да съдържа автобиографията Ви

Техническите умения са фактор за по-високо заплащане. Според анализ на пазара на труда, изготвен от Burning Glass Technologies, 78% от добре заплатените средноквалифицирани позиции изискват основни умения за боравене с технологиите. Разбираемо е, че работите на пълно работно време, всеки уикенд сте доброволец, имате си кученце, което да обучавате, планове с приятели ...накратко казано, зает сте. Нямате възможност да се върнете в училище или да си вземете 3-месечна отпуска, за да се обучите в интензивна програма за сертифициране. Статия в сайта на Forbes представя 11 дигитални умения, които можете лесно да придобиете и които ще подпомогнат Вашата автобиография и профила Ви в LinkedIn. 1. HTML

iSOSu: I help you

A global life-saving mobile app iSOSu developed by a Bulgarian-Indian start-up team will be launched as a pilot project on August 8 in India. The iSOSu App has the potential to provide timely support to potentially unlimited number of victims in a universality of emergency or criminality-related situations. The managing Indian partner is Mr Partha S Guha Patra. The Bulgarian start-up group which initiated the project in 2013 · Dr Solomon Passy · Dimitar Dimitrov · Teodor Panayotov · Anton Gavrilov · Stanislav Milev The application can be downloaded from: https://play.google.com/apps/testing/com.isosu.android Brief on iSOSu™ App: A personal emergency a

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic