20.8.2020

Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) търси експерт в подготовката и изготвянето на цялостна документация на проектни предложения по програми на Европейската комисия, включително Еразъм+, Хоризонт 2020 и други международни и трансатлантически програми, насочени към безвъз...

23.7.2020

Digital National Alliance is proud to announce that the Bulgarian version of the materials of Gen-D coding curriculum is now available also in Bulgarian. 

Together with the partner organisations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia we have worked on...

23.6.2020

Bulgaria again ranks last in terms of digitalization among  EU member states. This is shown by the Digital Economy and Society Entry Index (DESI) for 2020, which tracks overall digitalisation in Europe and the progress of EU countries in terms of their digital competit...

23.6.2020

България отново се нарежда на последно място по дигитализация сред страните членки. Това показва индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните...

12.5.2020

The e-Leadership Trainer Accelerator or eLead Speed project started in September 2018. Back then, we as partners, professionals and a team had no idea how the project would transform from an accelerator developed primarily for educators to, well, actually everybody. Ou...

21.4.2020

Искате служителите ви да работят ефективно от вкъщи, но все още не сте намерили подходящ способ за това? Ние подкрепяме малкия и среден бизнес в създалата се трудна ситуация като му предлагаме бързо, лесно и безплатно решение на този въпрос. Можете да организирате всич...

11.3.2020

Идеята на програмата "Gen-D – Nurturing a Digital Future" е да допринесе за дигиталната трансформация в образованието, създавайки обучителни материали по програмиране, разработени от Petlja Foundation. От своя страна партньорските организации от Албания, Босня и Х...

11.3.2020

The idea behind the "Gen-D – Nurturing a Digital Future" program is to contribute to the digital transformation in education by creating learning materials for programming, designed by the Petlja Foundation. The partner organisations from Albania, Bosnia and Herzegovin...

24.2.2020

Sofia Cyber Sec 2020 отново ще събере на едно място представители на изпълнителната власт, международни организации, бизнеса и компаниите, които предлагат решения за защита на дигиталната инфраструктура. Над 40 лектори ще дискутират най-актуалните казуси в сферата на к...

13.2.2020

For the first time in history, the Confederation of Industry of the Czech Republic invited representatives of 19 employers' associations and artificial intelligence platforms from ten Central and Eastern European countries to a roundtable in Prague. At the AI Challenge...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload