AI & CYBER | AN ABUNDANCE OF POTENTIAL

Oнлайн

Двудневното събитие е продължение на организираната от нас в края на януари тази година международна конференция “AI & The Digital Economy: Shaping Bulgaria’s Digital Future in the OECD Perspective”, която предизвика голям интерес сред обществеността, академичния и бизнес сектора в България, и ще се съсредоточи върху сферите на дигиталната трансформация, иновациите и киберсигурността. Целта на […]