Coder Dojo България

 

CoderDojo е глобална мрежа от безплатни детски клубове по програмиране, задвижвана от доброволци. Тук деца и младежи на възраст от 6 до 16 години  се учат, с помощта на ментори доброволци, как да програмират, да създават сайтове, приложения и игри, да опознават възможностите на технологиите, . CoderDojo Bulgaria не цели да направи от всяко дете програмист. Нашата цел е да развием дигиталните им умения, които в близко бъдеще  ще им бъдат необходими на пазара на труда. Програмирането, подобно на математиката и чуждият език, развива у децата ценни умения като логика, способност да разрешават проблеми, творческо и аналитично мислене. В бъдеще непознаването на компютърния език ще бъде съизмеримо с това да си неграмотен. Събуждането на интереса на децата от ранна възраст да бъдат не просто консуматори на технологиите, а изобретатели и създатели е от изключителна важност за създаването на едно интелигентно и находчиво поколение, готово да посрещне и да създаде утрешния свят. 

Форматът на CoderDojo предлага възможност за включване на деца на различна възраст и с различни умения и интереси, както и с различна честота на посещения.  В първите две работилници се включиха над 50 деца, които бяха напътствани от 30 ментора – доброволци. Нашата цел е да създадем Dojo работилници и в училища в страната, в които децата да развиват своите умения и да се увеличава любопитството им към технологиите.

 

Уеб страница

Фейсбук