В управителният съвет на ДНК участват 10 изявени личности от водещи български университети и организации, действащи проактивно в подкрепа за развитието на дигиталните умения на населението в полза на ICT секторът в страната. 

 

Управителният съвет работи в хармония с устава и меморандума на ДНК.

Гергана Паси

Гергана Паси е посланик на новите технологии от 2012г и основател на Дигитална Национална Коалиция, основател и президент на ПанЕвропа България, заместник-председател на Международния Паневропейски съюз (2004-2009), министър по европейските въпроси на България (2007-2009), заместник външен министър в две правителства (2004-2005; 2005-2007) и народен представител в два парламента (2001-2004 ; 2005).

Гергана Паси е ключов участник в подготовката на България за пълноправно членство в ЕС. Тя е и първият български министър по европейските въпроси.

 

Петър Кендеров

Акад. Петър Кендеров е един от най-известните български учени и математици. Роден е през 1943 г. Цялата му научна кариера е свързана с Института по математика и информатика на БАН, бил е и негов директор. Един от организаторите е на Първата международна олимпиада по информатика за ученици. Бил е президент на Международната федерация на математическите състезания със седалище в Канбера. Ръководил е международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий". Председател е на Съюза на математиците в България. Съветник на председателя на БАН по въпросите на образованието.

Георги Михов

Проф. Георги Михов е ректор на Техническия университет – София. Основни области на преподавателската и научната му дейност са цифрова електроника, микропроцесорна схемотехника, диагностика на цифрови електронни устройства, промишлени контролери и системи за управление. Той е научен секретар на СНС по „Електронна и компютърна техника” при ВАК (2004-2010), член на Научния съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН (от 2010 г.) и член на СУБ (секция Биомедицинско инженерство).  

Димитър Биров

Димитър Биров е функционален ректор по информационни технологии, електронно управление и информационна сигурност на Софийски Университет. Димитър Биров е доцент във Факултет апо Математика и Информатика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Той има дългогодишен опит като изследовател, преподавател, лектор, ръководител проекти в Софийски Университет, Университетски колеж Дъблин Ирландия, Университет на Орлеан, Франция, Microsoft Corporation, Redmond, USA, университета на Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA и др. Притежава дългогодишен практически опит в софтуерната индустрия като софтуерен дизайнер, софтуерен архитект, консултант и изпълнителен директор. Изобретател е и е носител на патент Microsoft US Patent. Неговите изследователски интереси са в областта на софтуерните технологии, софтуерните архитектури, софтуерните екосистеми, езиците за програмиране и управлението на знание.

Антони Славински

Дипломиран е като радиоинженер в Техническия университет в София.  До 1992 г. работи в Научния институт по съобщенията, където стига до научен сътрудник  - първа степен. През 1991 г. навлиза в политиката, като става член на Демократическата партия. През 1992 година влиза в борда на директорите на БТК, ръководи различни екипи в международни проекти и най-вече на проекта ДОН финансиран от СБ, ЕБВР и ЕИБ. 
През периода 1995 - 1996 г. работи като независим консултант. От началото на 1997 г. става шеф на Комитета по пощи и далекосъобщения, който пост заема до назначаването му за министър на транспорта и съобщенията през 1999 г. Остава на този пост до 2001 г. През юни 1998 г. е удостоен със специалната награда на "Интърнешънъл Дейта груп" за изключителния му принос към българските телекомуникации. От 1994 г. е член, а от 2011 г. е Председател на Настоятелството на НБУ. От 2000 г. е почетен професор на НБУ. От 2002 е Председател на Управителния съвет на Асоциация „Телекомуникации“.  

Петър Иванов

Петър Иванов е основател и управляващ партньор на фирма Solytron SD от 1991 г. - вече повече от 24 години. Фирмата е от първите в ИТ бранша в България и запазва своята пазарна  позиция през годините.

Петър Иванов е завършил специалност „Математика” във Факултет „Математика и Механика” на СУ „Климент Охридски” и специализира „Функционален Анализ”. По време на следването си (1986-1988) Петър Иванов е програмист в ЛАСО - Лаборатория за Автоматизирани Системи в Образованието.

Член е на УС на БАИТ в периодите 2001-2003 и 2011-2013. Председател е на УС на БАИТ от 2013. Solytron е дългогодишен дистрибутор на над 30 световни ИТ бренда. Фирмата е трета по приходи в класацията на Computerworld за 2013 - Топ 100 на ИКТ индустрията, и може да се похвали с двуцифрен ръст трета поредна година. „Капитал 100” нарежда Solytron сред първите 30 фирми в България по показателя "Ръст на приходите", в класацията за най-големите български компании на 2012 година.

Георги Брашнаров

Георги Брашнаров е основател и дългогодишен Президент (2007-2014) на  БАСКОМ / BASSCOM (Българска асоциация на софтуерните компании).Понастоящем г-н Брашнаров е Вицепрезидент на Европейската Асоциация на малките и средни ИТ предприятия (PIN-SME) и член на Управителните съвети на Български ИКТ Клъстер и SouthEast Europe ICT Board. Той e основен акционер и управител и на една от водещите софтуерни компании в страната “Немечек България”. Експертът има 25 годишен опит в разработка на софтуерни решения, като последните 10 години – в проекти основно извън България. Има специализации в Англия, Германия, САЩ, Япония и др.

Петър Статев

Петър Статев в вицепрезидент на ЕТSI, Европейският институт по телекомуникационни стандарти. Съосновател и председател на УС на ИКТ Клъстер, както и член на УС на  Асоциацията на бизнес клъстерите. Но преди всичко, той е успешен предприемач в сферата на ИКТ и председател на Съвета на директорите на Смартком България АД – водеща компания за разработване и интегриране на телекомуникационни системи – най-иновативното българско предприятие според „Шестия български национален иновационен форум 2010”. Господин Статев е дипломиран магистър по телекомуникации от Техническия университет в София, България.

 

Петър Шарков

Петър Шарков е президент и съосновател на Start It Smart, както и създател на първата преакселераторска програма в югоизточна Европа, наречена Start It Smart | Pre-Accelerator.  Програмата предоставя всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които един стартъп да се подготви за следващата стъпка - влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара. Петър Шарков активно и страстно развива предприемаческата екосистема в България с редица проекти. Той помага на повече млади хора да повярват в таланта си, в собствените си сили и да стартират собствен бизнес.

Христо Белоев

Чл. кор. проф. Христо Белоев е завършил е висшето си образование в Русенския университет като първенец на випуска през 1984 г. През 2002 г. му се присъжда званието доцент, а през 2009 г. - професор. През 1997 г. защитава дисертация и получава научната степен доктор. През 2008 г. защитава дисертация и получава научната степен доктор на науките. През декември 2014 година е избран за Член - кореспондент на Българската академия на науките. Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 2007 година. Доктор хонорис кауза е на четири чужди университети от Чехия, Словакия, Румъния и Русия. Почетен гражданин е на Русе, Разград и Павликени. Носител е на много награди и отличия от наши и чужди организации. Зам.-председател е на Съвета на Ректорите в Република България и президенства и участва в Управителните съвети на наши и международни организации. 

Please reload