Search

Награда за внедряване на базирани на ГИС решения в областта на онтологията и семантиката

В рамките на церемонията по отбелязване на Световния ден на географските информационни системи иновативната българска компания Мoзайка получи от председателя на Дигитална Национална Коалиция Гергана Паси награда за внедряване на базирани на ГИС решения в областта на онтологията и семантиката.

Digital National Alliance is organizing the biggest AI conference on the Balkans

The AI & I Conference is the first conference in Bulgaria, exclusively dedicated to artificial intelligence. If you happen to be in a position of leadership at your company or organization, this event is just the right for you. "AI & I" is specifically designed to educate business leaders on the numerous developments and uses of the AI technology. The learnt at the conference will ensure that you manage both your people and resources properly, as technological developments continue to accelerate. For this will be responsible the pioneers in the field, who will teach you how to improve your already functioning, start-up, school, or government department through the use of the AI technologies.

Дигитална Национална Коалиция организира най-голямата конференция за изкуствен интелект на Балканите

„AI & I Conference” e първата конференция в България, изцяло посветена на изкуствения интелект. Ако сте на лидерска позиция във Вашата компания или организация, това събитие е точно за Вас. „AI & I” е специално разработена за обучение на бизнес лидери на многобройните разработки и приложения на AI технологията. Наученото на конференцията ще Ви позволи да управлявате умело както хората под Ваше ръководство, така и ресурсите, с които разполагате. За това ще се погрижат пионерите в областта, които ще Ви разкрият как успешно да подобрите Вашия вече функциониращ, стартиращ, училищен или държавен отдел, чрез AI технологиите. Ако искате за разберете как изкуственият интелект ще промени бизнес пейза