Сдружение „Дигитална Национална Коалиция“ /ДНК/ е част от инициативата на Европейската комисия Digital Skills and Jobs Coalition.

 

Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии /ICT сектора/ в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.

 

ДНК e организация с надпартиен състав, основана през 2013г. от Гергана Паси, дигитален шампион на България.

 

Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България. 

 

ДНК обединява усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.

 

Приоритетите на ДНК:

 

  • Разчупване на стереотипите на българите към технологиите, програмирането и иновациите.

  • Придобиване на базови дигитални умения от по-голям брой хора в България.

  • Привличане на повече дами към технологиите и ICT сектора.

  • Насочване на децата от най-ранна възраст към креативно дигитално образование.

“Нямаме време за губене. В дигиталния свят думата вчера не съществува. Трябва да решим в какво общество искаме да живеем след 5, 10 или 15 години и да започнем изграждането му днес. Лудост е във време на жестока младежка безработица да имаме хиляди свободни работни места в областта на ИКТ. Създаването на кадри с нужните компетенции минава през партньорство между бизнес, правителство и образователни институции“

 

Нели Крус
Заместник председател на ЕК, отговарящ за програмата в областта на цифровите технологии (2009-2014)

Знаете ли, че?

 

ICT секторът в България е бързо развиващ се, но с голям дефицит на кадри

95% професии ще изискват базови дигитални умения през 2020г.

 

 

35% от българите имат базови дигитални умения, а само 1,7% работят в ICT сектора

 

 

Предрасъдъци към технологиите спират развитието на жените и децата в областта